Wie zijn wij?

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben.  Als het gaat om opvoedingsproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om problemen met instanties, om verwerking van verlies.  Wij helpen u de regie over uw leven (terug) te nemen.

Dat doen wij op een deskundige, bescheiden manier, dagelijks met zo’n zestig medewerkers, in spreekuren, individuele afspraken en cursussen, voor jong en oud. Steeds vaker spelen ook vrijwilligers daarbij een rol. Bezoek de pagina vrijwilligers. Wij werken in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.  

 
 

Jaarbericht 2013

In ’Van denken naar doen’ blikken we samen met relaties terug
op het turbulente jaar 2013.Wij wensen u veel leesplezier!

 

jaarbericht2013

 

Klik hier om een interactieve PDF van ons jaarbericht 2013 te downloaden.
Deze kunt u het beste offline lezen met het programma Adobe Reader.

Of klik hier als u liever een PDF heeft die u kunt printen.

 

U kunt bij ons terecht voor:

Onze dienstverlening is kosteloos en een verwijzing is niet nodig. U kunt terecht bij de locatie van Socius in uw woonplaats.

Socius werkt nauw samen met Centrum voor Jeugd en Gezin, een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Verder neemt Socius deel aan het Steunpunt Huiselijk Geweld en aan de opvang na grootschalige rampen.

Contact >