Wie zijn wij?

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben.  Als het gaat om opvoedingsproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om problemen met instanties, om verwerking van verlies.  Wij helpen u de regie over uw leven (terug) te nemen.

Dat doen wij op een deskundige, bescheiden manier, dagelijks met zo’n zestig medewerkers, in spreekuren, individuele afspraken en cursussen, voor jong en oud. Steeds vaker spelen ook vrijwilligers daarbij een rol. Bezoek de pagina vrijwilligers. Wij werken in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heerhugowaard, Uitgeest en Velsen.

 

 jaarbericht2014

 

Jaarbericht 2015

Ons jaarbericht 2015 heeft als thema ‘transformatie in de praktijk’. De locatiemanagers gaan op dit thema in als zij vertellen over de gevolgen van de ontwikkelingen binnen ‘hun’ gemeenten. Medewerkers vertellen over de betekenis van die transformatie voor hun werk.
Uiteraard leest u meer over de hulpvragen van onze klanten, over de samenwerking met andere (netwerk)organisaties en gemeenten, en over organisatieaanpassingen.

Wij wensen u veel leesplezier. Als u naar aanleiding van het jaarbericht 2015 vragen heeft, laat u dat dan weten

Klik hier om een interactieve PDF van ons jaarbericht 2015 te downloaden.
Deze kunt u het beste offline lezen met het programma Adobe Reader.

Of klik hier als u liever een PDF heeft die u kunt printen.

 

 

U kunt bij ons terecht voor:

Onze dienstverlening is kosteloos en een verwijzing is niet nodig. U kunt terecht bij de locatie van Socius in uw woonplaats.

Socius werkt nauw samen met Centrum voor Jeugd en Gezin, een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Verder neemt Socius deel aan het Steunpunt Huiselijk Geweld en aan de opvang na grootschalige rampen.

Contact >

SOCIAALNETWERK