Wie zijn wij?

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben.  Als het gaat om opvoedingsproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om problemen met instanties, om verwerking van verlies.  Wij helpen u de regie over uw leven (terug) te nemen.

Dat doen wij op een deskundige, bescheiden manier, dagelijks met zo’n zestig medewerkers, in spreekuren, individuele afspraken en cursussen, voor jong en oud. Steeds vaker spelen ook vrijwilligers daarbij een rol. Bezoek de pagina vrijwilligers. Wij werken in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

De nieuwsbrief van januari is uit!

Bekijk hem hier. Met de volgende onderwerpen:

  • Locatiemanagers blikken terug
  • Nieuw aanbod JIT
  • Meer Sociale Wijkteams
  • Preventief huisbezoek Velsen

U kunt bij ons terecht voor:

Onze dienstverlening is kosteloos en een verwijzing is niet nodig. U kunt terecht bij de locatie van Socius in uw woonplaats.

Socius werkt nauw samen met Centrum voor Jeugd en Gezin, een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Verder neemt Socius deel aan het Steunpunt Huiselijk Geweld en aan de opvang na grootschalige rampen.

Contact >